APELEN CONSULTING

Přeměny obchodních společností jsou často velmi praktickými a účelným řešeními řady situací zejména u společností skupinového uspořádání. Pomáhají zjednodušit strukturu, optimalizovat náklady, zvýšit efektivitu.

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA KLÍČ
NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Přeměny obchodních společností

 • Fúze (splynutí nebo sloučení)
 • Rozdělení (rozštěpení nebo odštěpení se založením nové společnosti nebo sloučením s jinou společností)
 • Změna právní formy
 • Převod jmění na společníka

jsou často velmi praktickými řešeními řady situací zejména u společností skupinového uspořádání. Pomáhají zjednodušit strukturu, optimalizovat náklady, zvýšit efektivitu.

Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti se všemi fázemi těchto projektů, dokážeme klientům pomoci s komplexním zajištěním všech procesů nebo i pouze s dílčími částmi dle potřeb klienta.

Samozřejmostí je vstupní vzájemně nezávazná konzultace s klientem o cílech přeměny, jeho záměrech. Následně Vám nabídneme možná řešení, postupy, možnosti kooperace.

Zajistíme Vám komplexní servis s tím spojený:

 • Poradenství při hledání optimální cesty a časování přeměny
 • Poradenství ve věci daňových a účetních souvislostí
 • Právní poradenství – příprava projektu fúze, veškerých nutných oznámení včetně konání valné hromady, příprava návrhů na zápis do obchodního rejstříku a další
 • Ekonomické poradenství při zpracování účetních výkazů, konečných účetních závěrek, zahajovacích rozvah, atd.
 • Daňové poradenství při podání odpovídajících daňových přiznáních a souvisejících otázkách
 • Zajištění znaleckých posudků v případech, kdy jsou u přeměny nutné
 • Zajištění valných hromad, notáře, případně i prostor pro konání valných hromad
 • Komplexní součinnost při komunikaci se soudy, notáři, orgány státní správy

Samozřejmě pokud klient požaduje zajištění pouze dílčích úkonů, nabídneme pouze jím požadované činnosti.

APELEN VALUATION s.r.o.

Zpracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, jeden z prvních znaleckých ústavů, splňujících nové podmínky Ministerstva spravedlnosti ČR pro znalecké ústavy.