APELEN CONSULTING

Přeměny obchodních společností jsou často velmi praktickými a účelným řešeními řady situací zejména u společností skupinového uspořádání. Pomáhají zjednodušit strukturu, optimalizovat náklady, zvýšit efektivitu.

KONTAKTY
NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Váš partner pro přeměny společností

Ing. Mgr. Petr Tůma, jednatel a zakládající společník společnosti, absolvent VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů, specializace mezinárodní obchod a mezinárodní finance a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Soudní znalec v oboru ekonomika od roku 2000, specialista na komplexní problematiku přeměn obchodních společností i oceňování podniků.

Kontakt: petr.tuma@apelen.cz, tel.: (+420) 603 260 770

Váš partner pro oceňování podniků (závodů)

Ing. Lenka Tůmová, jednatelka a zakládající společník společnosti, absolventka TUL Liberec, hospodářská fakulta, obor podniková ekonomika a Institutu oceňování majetku VŠE Praha – oceňování podniku. Soudní znalec v oboru ekonomika od roku 2010, specialistka na oceňování závodů (podniků), i pro účely přeměn obchodních společností.

Kontakt: lenka.tumova@apelen.cz, tel.: (+420) 737 336 180

Sídlo a kontaktní adresa

APELEN Consulting, spol. s r.o.
Nad Okrouhlíkem 2372/14
182 00 Praha 8

Tel.: (+420) 603 260 770, (+420) 737 336 180, (+420) 286 840 037

E-mail: apelen@apelen.cz

Datová schránka: m3xw4k

IČ: 272 01 121
DIČ: CZ 272 01 121

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 104017

Výpis z obchodního rejstříku